Regels en voorwaarden sport- / zwemabonnement

Belangrijke informatie, goed lezen voor het afsluiten van een abonnement

1. De Contributie

De contributie dient per door u gekozen termijn te worden voldaan. Alle ( behalve de contante betalingen ) contributiegelden lopen via een automatische betaling die per de 25e van de maand wordt verstuurd. In geval van terugboeking wordt automatisch 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij de eerste afboeking worden naast lidmaatschapsgeld de inschrijfkosten en een afronding tot de eerste van de maand in rekening gebracht. Contributieverhoging levert geen grond op om het lidmaatschap anders of vroegtijdig te beëindigen.

2. Contante Betaling

Het volledige bedrag van de door u gekozen termijnbetaling dient op de eerste trainingsdag te worden voldaan. Volgende betalingen geschieden in de week voorafgaande aan de afloop van de betaalde periode. Bij elke gestuurde herinnering brengen wij 5 euro administratiekosten in rekening. Punt 3 / 4 / 5 / 6 en 7 dienen ook door contante betalers te worden nageleefd.

3. Inschrijving

De eenmalig te betalen inschrijf- / administratiekosten zijn 15 euro, dit bedrag wordt automatisch bij uw contributie opgeteld. Daarnaast dient u om in te loggen een tag van 5 euro aan te schaffen als u een groepsles-/squash-/vrijzwemabonnement afsluit of een TGS-sleutel van 15 euro als u een fitnessabonnement afsluit. Deze TGS-sleutel gebruikt u om in te loggen en hier worden uw trainingsgegevens op weggeschreven.

4. Beëindigen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1  maand voorafgaande aan de betalingstermijn indien schriftelijk en voor de eerste van de maand ingeleverd. Terugbetaling door te late berichtgeving of ziekte e.d. is niet mogelijk.

5. Blokkeren

Indien men tijdens ziekte/blessure/zwangerschap/stage/vakantie niet in staat is om te komen sporten is het mogelijk het abonnement tijdelijk te blokkeren. Tijdens deze blokkade blijft u gewoon lid, maar bent u geen contributie verschuldigd. Blokkeren dient schriftelijk te worden aangevraagd d.m.v. het sturen van een brief of het invullen van een formulier aan de balie. Bij ziekte/blessure is het mogelijk om per direct maximaal 2 maanden te blokkeren. Bij zwangerschap is het mogelijk om per direct te blokkeren en wordt in overleg een nieuwe startdatum afgesproken. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te worden geblokkeerd of geld retour te krijgen voor een periode waarin niet is gesport. Tijdens een blokkade is het niet mogelijk om te sporten/in te halen.

6. Openingstijden

De openingstijden worden vastgesteld door Sport – en Recreatiecentrum “Kortezwaag”, zij hebben het recht tijden aan te passen, mits tijdig ( 2 weken van te voren ) aangegeven. Kortezwaag heeft aangepaste openingstijden op officiële feestdagen.

7. Aansprakelijkheid

Sport- en recreatiecentrum “Kortezwaag” is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect, resp. van of aan goederen van cliënten. Het sporten geschiedt op eigen risico. Het sportcentrum stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures. Het zwembad is alleen voorzien van cameratoezicht, u betreedt het bad op eigen risico.

8. Wijziging abonnement

Het veranderen van de abonnementsvorm kan bij opwaardering per direct, het verschil in contributie wordt met de eerstvolgende incasso meegenomen. Terug gaan in frequentie kan alleen per nieuwe betalingstermijn, indien voor de 25e van de maand via een wijzigingsbriefje of mail bij ons doorgegeven.

9. Omgang persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens van ingeschrevenen worden binnen Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd (u dient dan bij herinschrijving wel weer administratiekosten te betalen).

10. TGS-sleutel

Op een TGS-sleutel kunt u uw persoonlijke trainingsschema laten zetten, deze gebruikt u op de cardio-apparatuur in de fitnessaccommodatie. Kosten TGS-sleutel €15,00.

11. Sportzalen

 • het is niet toegestaan om jas, sporttassen mee te nemen de sportzaal in
 • tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek verplicht
 • het dragen van een schoon, fris shirt met (korte)mouwen is verplicht (geen hemden toegestaan)
 • gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer te worden teruggelegd
 • het is niet toegestaan glaswerk mee naar binnen te nemen, gebruik van een kunststof bidon is wel toegestaan
 • na gebruik dienen de toestellen schoon achter gelaten te worden
 • het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of cursusonderdelen en/of activiteiten is geheel voor eigen risico van het lid

12. Relaxruimte

 • voor het gebruik van de relaxruimte is douchen verplicht
 • bij gebruik dient een badlaken gebruikt te worden
 • in de relaxruimte mogen geen handelingen verricht worden die strijdig zijn met de hygiëne, zoals bijv. scheren, nagels knippen, etc. of die in strijd zijn met de goede orde
 • de minimum toegestane leeftijd is 18 jaar.
 • het is niet toegestaan kleding, schoeisel en tassen mee te nemen naar de relaxruimte
 • gebruik van telefoons in onze relaxruimte is niet toegestaan

13. Zwembad

 • het zwembad is alleen toegankelijk voor leden, leszwemmers en aquasporters
 • wij werken met cameratoezicht
 • voor het zwemmen goed afdouchen
 • niet rennen naar en rondom het zwembad
 • geen eten en drinken mee naar de zwemzaal
 • lang haar goed vastbinden in vlecht of staart
 • zwemmen in schone badkleding en indien nodig geschikt schoeisel
Lees meer