Privacyverklaring

GDPR/Algemene Verordering Gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Verzending van uw gegevens gebeurt veilig

Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden. U kunt dit zien doordat er een groen slotje en ‘https’ voor ons webadres staat.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het doorvoeren van een door u aangevraagd lidmaatschap of voor het versturen van door u aangevraagde informatie. Gegevens voor een lidmaatschap worden vastgelegd in een daarvoor ontworpen administratiesysteem van b.o.s.s. BV (ledenadministratie) en/of van PlanPlan Internet (leerlingvolgsysteem zwemles). Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van het aangegane abonnementscontract en communicatie (beantwoorden van vragen via mail- of telefonisch contact, op de hoogte houden van wijzigingen dmv een nieuwsbrief) tussen u en medewerkers van Kortezwaag. Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of aan derden verstrekken.

Uw akkoord

Door het inzenden van de gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij ‘doeleinden van de gegevensverwerking’.

Opslag van uw gegevens

Zolang er een overeenkomst met ons loopt, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in onze ledenadministratie- en/of in het leerlingvolgsysteem. Als een overeenkomst eindigt dan verwijderen wij uw gegevens na 3 jaar definitief uit ons ledenadministratiesysteem en na 1 jaar definitief uit het leerlingvolgsysteem.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in gegevens ontstaan. U heeft als betrokkene altijd het recht om de verwerkte gegevens in te zien, te laten verbeteren, te wijzigen of te laten wissen. Een verzoek daartoe kan aangevraagd worden bij de balie of via mailcontact met info@kortezwaag.nl

 Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

Contactgegevens

Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag

Mientewei 2, 8401 AA, Gorredijk

Tel: 0513-461978 E-mail: info@kortezwaag.nl

Lees meer