Coronavirus update

Kortezwaag komt naar u toe via de KortezwaagApp

26-3-2020 Compensatieregeling Kortezwaag

Beste leden, ouders/verzorgers van onze jeugdleden en leszwemouders,

Sinds 16 maart jl. hebben wij – met pijn in ons hart – de deuren moeten sluiten tot tenminste 6 april. Met de kennis van de nieuwe berichtgeving bestaat de kans dat dit doorgetrokken wordt tot 1 juni. We hebben alle begrip voor de maatregelen die de Rijksoverheid neemt, want gezondheid gaat voor alles en is ons kostbaarste bezit. Dat is ook precies waar wij ons als sportcentrum samen met jullie voor inzetten: gezonder, fitter en energieker worden en blijven.

Kortezwaag@home
Zoals velen van jullie al ontdekt hebben, proberen wij Kortezwaag zoveel mogelijk bij iedereen thuis te brengen. Dit doen we door bijna dagelijks een korte workout te plaatsen op de social media. In onze Kortezwaag app staan verschillende fitnessprogramma’s met leuke thuis uit te voeren oefeningen. We plaatsen wekelijks diverse complete lessen in de app en natuurlijk zijn ook al onze dagworkouts hier terug te vinden. (kijk voor hulp bij het installeren van deze app op onze website)
Het is ook mogelijk materiaal bij ons te lenen, denk aan steps/dumbells/kettlebels, trampo’s etc., mail hiervoor naar wietske@kortezwaag.nl.

Leszwemmers
Voor onze zwemmertjes kunnen we op dit moment helaas niks doen. We zullen voor deze doelgroep vanaf april meteen beginnen met compenseren. We verlagen het lesgeld met 25%, dit zullen we net zolang doen tot het te compenseren bedrag verrekend is. Mocht er al snel afgezwommen kunnen worden voor B, dan verrekenen we het resterende te veel betaalde bedrag met de kosten voor het diplomazwemmen.
Als jullie het leuk vinden, dan kunnen jullie als “lid” thuis actief in beweging blijven met behulp van onze Kortezwaag app. Maak hiervoor een wellness account aan met het emailadres waarmee we met jullie over het leszwemmen communiceren. (kijk voor hulp bij het installeren van deze app op onze website)

Hoe gaan we dit alles compenseren?
Het liefst zouden we de hele incasso vanaf heden stop willen zetten, we zijn echter bang dat we door deze handeling het hoofd niet boven water kunnen houden. We zijn ons er wel terdege van bewust dat er leden zijn die op dit moment in dezelfde situatie verkeren. Daar tegenover zal er voor een groot aantal mensen niet veel veranderen in de financiële situatie. Dit heeft ons doen besluiten meerdere opties aan te dragen. Op deze manier hopen we voor ieder een passende oplossing te hebben bedacht en voor ons spreiding in de compensatie te creëren.

Let op! Incasso april
De afgelopen weken hebben we al veel mail van onze leden mogen ontvangen, heel veel hartverwarmende berichten, schouderklopjes, aanvragen voor wijzigingen in abonnementen en natuurlijk ook aanvragen voor deactivaties en opzeggingen. Al deze mails zijn beantwoord en verwerkt.
Mails die we ontvangen na 25 maart, kunnen we pas verwerken voor de volgende incasso, deze zal eind april plaatsvinden.
De contributie voor april zal 27 maart nog wel gewoon geïncasseerd gaan worden. We willen vragen deze niet te storneren, de verwerking van storno’s vergt heel veel tijd en maakt het voor ons erg onoverzichtelijk in deze toch al ingewikkelde periode.

De verschillende compensatiemogelijkheden:

  • Optie 1 = Compensatie spreiden
    Vanaf 1 mei geven we een korting van 25% op de lopende abonnementskosten, dit doen we net zolang tot we de opgelopen achterstallige contributie verrekend hebben.
  • Optie 2 = Abonnement blokkeren
    Dit kan vanaf elke gewenste datum vanaf 1 april. De contributie voor de maand april zal eerst wel geïncasseerd worden. Bij terugkomst zullen we de in het vooruit betaalde contributie verrekenen, er zal dan voor de eerste periode geen contributie gerekend worden.
  • Optie 3 = Geen compensatie
    De contributie loopt gewoon door. Onze dank hiervoor zou groot zijn. Ontvangen we geen mail, dan gaan we ervanuit dat de keuze op deze optie gevallen is.

Hoe te handelen?
Stuur ons een mail (dit hoeft natuurlijk niet als we al een mail hebben ontvangen) vóór 20 april en vermeld daarin op welke optie (1 of 2) de keuze is gevallen, voor-, achternaam, adresgegevens en geboortedatum. We zullen de mail binnen een week beantwoorden en verwerken voor de incasso van eind april.

Opzegging lidmaatschap
Bij een definitieve opzegging hanteren we onze algemene voorwaarden, deze zijn na te lezen op onze website. De brancheorganisatie en de consumentenbond geven ons duidelijk aan dat de vraag van leden, om per direct te stoppen in deze tijd van onmacht, onredelijk en niet mogelijk is.

Tot slot
Onze deuren zijn dan wel gesloten, maar we zijn met onze collega’s voortdurend bezig met het bedenken van leuke, zinvolle activiteiten die het “thuis zitten” iets dragelijker maken. Het sportcentrum ondervindt een grondige voorjaarsschoonmaak, muren krijgen een likje verf. Als we straks weer los mogen zijn we er helemaal klaar voor, we kunnen niet wachten tot het zover is! Houd jullie zelf gezond!

Sportieve groet, ook namens al ons personeel,
Edward en Marije

 

22-3-2020 Nieuwsbrief Update Coronavirus

Beste leden, ouders/verzorgers van onze jeugdleden en leszwemouders,

Wat zijn we ontzettend onder de indruk van alle lieve reacties die we van veel van onze klanten hebben mogen ontvangen, onze dank hiervoor is groot.

Hoe moeten we nu verder?
Het moment van het versturen van de incasso staat voor de deur. Het geeft geen goed gevoel op de knop te drukken zonder jullie op de hoogte te brengen van de antwoorden die wij op onze gestelde vragen aan NL Actief (de overkoepelende brancheorganisatie voor ondernemers in het sport- en bewegingsbedrijf) hebben ontvangen.

Compensatie
Nederland (en in het bijzonder onze branche) verkeert in een ongekend uitzonderlijke situatie. Dat wij onze diensten niet kunnen aanbieden komt door de ingrijpende overheidsmaatregelen vormt een overmachtssituatie. Sporten in een sportclub – gelet op de richtlijnen van het RIVM – was ondertussen onmogelijk geworden.
Op grond van de wet is ontbinding van de gesloten overeenkomst ‘gelet op de bijzondere aard van de situatie’niet mogelijk. Ook het opschorten van de betalingsverplichting over de periode dat de sportclub gesloten is, zou grote gevolgen hebben en is daardoor niet mogelijk.

Opzegging
Opzeggen van het lidmaatschap, zoals vermeld in de algemene voorwaarden van de sportclub is mogelijk. In ons geval zou de eerste opzegmogelijkheid 1-5-2020 zijn of aan het einde van een reeds betaalde langere termijn. Lees hiervoor onze algemene voorwaarden goed door.

In deze moeilijke periode moeten we met ons allen de economie draaiende houden. Blijf, indien mogelijk, elkaar steunen, zodat we dat met elkaar voor elkaar krijgen.

Wat en wanneer dan wel?
Op deze vraag heeft niemand op dit moment antwoord. Door de diverse noodmaatregelen zullen de sportclubs hopelijk in kosten kunnen gaan besparen. Dit moet de komende periode geïnventariseerd worden, zodat er binnen korte termijn met passende oplossingen gekomen kan worden, waarmee we jullie hopelijk tevreden kunnen stellen. We zullen hierover voor 7 april in een nieuwsbrief op terug komen.

Stimuleren en energie geven!
We hopen jullie met onze trainingsschema’s, workouts en lessen in de Kortezwaag App en op de social media te ondersteunen in het voortzetten van jullie sportieve en gezonde levenstijl, zodat we de strijd tegen het coronavirus in optimale conditie aan kunnen gaan.
Blijf veel bewegen, zoek de buitenlucht op, eet gezond en zorg ervoor dat jullie de regels van het RIVM volledig naleven.
Deze uitzonderlijke situatie vraagt veel van iedereen. We zullen alles in werking stellen om ervoor te zorgen dat we binnen afzienbare tijd weer open kunnen en ons inzetten om de ongemakken zoveel als mogelijk te compenseren.

Jullie gezondheid en sportplezier staat bij ons altijd bovenaan. Wees voorzichtig, let goed op elkaar en help elkaar waar mogelijk.

Met vriendelijke groet,
Edward en Marije

 

18-3-2020 We brengen Kortezwaag naar jullie toe!

We zijn druk bezig met het opnemen van diverse korte workouts en lessen (Zumba / Pilates), zodat jullie thuis lekker actief bezig kunnen gaan. Laten we met ons allen zo fit mogelijk blijven, daar willen we op deze manier in ondersteunen.  Via de Kortezwaag App (Klik hier voor het installeren van de app) kun je de lessen op ons youtube kanaal volgen.

 

15-3-2020 De deur moet op slot!

Beste sportleden, ouders/verzorgers van onze jeugdleden en leszwemouders,

Wat zitten we met ons allen in een lastig pakket. Enerzijds wil je zo graag doorgaan met het gewone leven, anderzijds lees je alle artikelen die aan je voorbij komen en denk je; “sluit je op en kom 3 weken later uit je schuilplaats als iedereen uitgeziekt is”.

Scholen, horeca en sportclubs, zoals door de minister van VWS bepaald, sluiten in eerste instantie tot 6 april. We zijn blij dat dit voor ons bepaald is, het voelt als het enige juiste op dit moment.

Nu kunnen we onmogelijk alle contributie in 1 x stopzetten. We zijn hier druk over na aan het denken, voeren gesprekken met de branche-organisaties en met omliggende sportcentra. We hebben hier nog nooit mee te maken gehad en zullen natuurlijk met een oplossing komen, we vragen om uw geduld.

We hopen op uw begrip en houden de handen op elkaar dat iedereen om ons heen zich er goed doorheen slaat!

Namens team Kortezwaag,

Edward en Marije

 

12-3-2020 zijn er nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bekend gemaakt. Ons houdend aan deze maatregelen gaan onze zwem- en sportlessen tot nader bericht nog gewoon door en is ons fitnesscentrum geopend. We hebben overleg gehad met de gemeente en contact gezocht met onze branche-organisatie, we moeten qua bezoekersaantal onder de 100 personen blijven, hierdoor kan het zijn dat we hier en daar aanpassingen in ons lesrooster moeten gaan doen.

Voor nu, wees alert, mijd contact met anderen als u zich ook maar enigszins niet fit voelt!


Coronavirus

Sinds 10-3-2020 zijn er ook in Gorredijk twee gevallen van besmetting met het coronavirus (COVID-19) bekend. Wij begrijpen dat dit vragen met zich meebrengt, ook over een eventuele connectie met Kortezwaag. Er wordt door dit echtpaar wel bij ons gesport, maar zij zijn vanaf het moment van besmetting niet meer bij ons wezen sporten, er is dus geen reden tot ongerustheid wat deze besmettingsgevallen betreft. We zijn wel even geschrokken en willen alle leden vragen extra alert te zijn op mogelijke symptomen.

Mensen die besmet zijn met dit virus kunnen last hebben van koorts en luchtwegklachten zoals hoesten of kortademigheid.

Vanzelfsprekend willen we bij Kortezwaag voorkomen dat dit virus zich verspreid en hopen we dat onze bezoekers hiermee niet besmet raken. We maken hiervoor de apparatuur extra vaak schoon en hebben flacons met ontsmettingsmiddel in de zalen staan waarmee we de klant zoveel mogelijk ook zelf de toestellen schoon willen laten maken voor de volgende klant. Daarnaast ligt er genoeg zeep en liggen er papieren handdoekjes bij alle wastafels, zodat het wassen van de handen met grote regelmaat gedaan kan worden.

Voorlopig worden er geen lessen afgelast. Onze lesgevers en fitnessbegeleiders hebben te allen tijde de mogelijkheid om bezoekers van Kortezwaag te vragen naar huis te gaan indien er verschijnselen van COVID-19 zichtbaar zijn.We volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD Fryslân.
We vragen iedereen om extra aandacht te besteden aan de hygiëne. Was je handen voor en na het sporten en natuurlijk na ieder toiletbezoek weer goed. Let hier ook op bij kinderen. Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Daarnaast volgen we de lijn van de overheid omtrent het niet schudden van handen.

Lees meer