Hoe geven wij zwemles?

Wij leren uw kind op een uitdagende en speelse manier zwemmen in een rustige en veilige leeromgeving

Zwemlesroute

Niveau1:
– drijfmiddelen: 2 kurken en bandjes
– kleine groep, 6 kinderen, allemaal startend vanaf het beginniveau, 1 les van 30 min  per week
– watervrij maken, leren drijven op water
– aanleren van beenslag van de school-/rugslag en borst-/rugcrawl, aanleren van de schoolslag arm/beencombinatie
– duur 3 – 5 maanden
Niveau 2:
– drijfmiddelen: 2 kurken
– 11 kinderen in de les, 1 les van 60 min per week
– perfectioneren van de school-/rugslag, aanleren van de borst-/rugcrawl combinatie
– kopwaarts te water leren gaan en leren oriënteren onder water
– duur 5 – 7 maanden
Niveau 3:
– geen drijfmiddelen
– 11 kinderen, 2 lessen van 30 min per week (gecombineerd met B-lessers)
– conditie en kracht opbouwen voor het afstand zwemmen van de school- en rugslag, perfectioneren van borst-/rugcrawl combinatie, goed leren duiken, afstand onderwater afleggen,     volledig watervrij maken
– duur 2-3 maanden
B-les:
– 11 kinderen, 2 lessen van 30 min per week (gecombineerd met niveau 3 lessers)
– Nog meer zwemconditie opbouwen voor het afleggen van grotere afstanden voor de school-/rugslag, borst-/rugcrawl en het onder water zwemmen. Volledig watervrij maken door het aanleren van bijzondere vaardigheden als draaien om de horizontale en verticale  as en onder een vlot door zwemmen
– duur 2 – 3 maanden
C-les:
We vinden dat C-les niet in ons instructiebad gedoceerd kan worden, vandaar dat we dit diploma in ons binnenbad niet aanbieden. We hebben het C-diploma in 2018 wel in samenwerking met zwembad “de Delte” in het buitenbad kunnen aanbieden, we hopen dat dit in 2019 weer een vervolg zal hebben.

Oefen-/Proef-/Diplomazwemmen:

Vanuit niveau 3 en B-les worden kinderen geselecteerd voor een 3 weken durend traject in het grotere en koudere 25 meterbad van  “de Steense”te Wolvega, dit traject bestaat uit;
– 1 extra (oefen)zwemles van 30 min, tijdens deze les worden diverse slagen, het onder water zwemmen en het watervrij zijn van de lesser beoordeeld. Als dit goed gaat wordt het traject verlengt met proefzwemmen
– proefzwemmen; het uitvoeren en beoordelen van het hele afzwemtraject. Als dit goed gaat wordt het traject verlengt met diplomazwemmen
– diplomazwemmen; het afzwemfeest, het laten zien van al de aangeleerde zwemvaardigheden aan familie en vrienden
Wilt u meer informatie over alle lestijden en daaraan gekoppelde lesgevers klik dan hier
Waarom kiezen voor zwemles bij Kortezwaag? De voordelen op rij:
 •  we werken met Zwemscore, een leuk en effectief leerlingvolgsysteem
 •  de watertemperatuur is 31 – 33 graden
 •  het hele jaar door zwemles
 •  u hoeft een groot deel van het zwemtraject maar 1 x per week te lessen
 •  1 vaste lesgever op het hele zwemtraject
 •  een goede prijs-/kwaliteitsverhouding
 •  afgemelde lessen kunnen worden ingehaald
 •  we starten met een klein groepje van 6 kinderen, waardoor er veel aandacht per kind is
 •  we proberen uw kind zo snel en leuk mogelijk door alle levels te loodsen
 •  ieder kind werkt op eigen niveau en snelheid
 •  u geeft aan op welke dag(en) uw kind lest (kan van maandag t/m zaterdag)
 •  u kunt de zwemlessen altijd volgen op een tv
 •  kijkles voor familie 3x per jaar om de vorderingen live te bekijken
 •  gratis vrijzwemregeling voor leskinderen in het afzwembad de Steense te Wolvega
Inschrijven
Kinderen kunnen worden ingeschreven voor zwemles als ze 4 jaar zijn. Ze komen dan op een wachtlijst te staan, de lengte van de wachtlijst varieert per periode.
In principe kunnen kinderen bij ons starten met zwemles wanneer ze 4,5 jaar zijn, onze voorkeur ligt bij een startleeftijd vanaf 5 jaar, ze zijn dan goed gewend aan school en toe aan een nieuwe uitdaging. Hoe ouder ze starten, hoe sneller ze het leren natuurlijk.
Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeur voor bepaalde lestijden en dagen kenbaar maken. Klik op deze link voor meer informatie hierover.
Heeft u vragen over de inschrijving of wachtlijst mail dan uw vraag naar zwembad@kortezwaag.nl
Eerste zwemles
Wij vragen u om bij de eerste zwemles ruim op tijd te komen, zodat we jullie wegwijs kunnen maken binnen het sportcentrum. Jullie krijgen dan uitleg over hoe en waar, over het gebruik van de drijfmiddelen, over de opleidingsroute en natuurlijk mogen jullie even kijken hoe ze voor de eerste keer te water gaan.
Heeft uw kind moeite met nieuwe situaties, dan is het ook mogelijk om eerst een keer een niveau 1 les bij te wonen. Het hele lesgroepje waar uw kind mee opstart komt deze spannende dag voor het eerst.
Voorzwemmen
Wanneer uw kind al enige zwemervaring heeft, dan kan er worden ingestroomd in bestaande lesgroepen op verschillende niveaus. Om te bepalen welk niveau dit moet zijn, wordt er in overleg een geschikt voorzwem moment gekozen. Tijdens deze les beoordelen wij in welk niveau uw kind in kan stromen en kunnen jullie proeven aan de sfeer binnen Kortezwaag.
Zwemscore
Om als lesgevers dezelfde doelen te stellen hebben we deze vastgesteld in het leerlingvolgsysteem Zwemscore van PlanPlanInternet. Op deze manier volgen alle lesgevers dezelfde leerlijn. Voor ouders is het leuk om deze leerlijn te volgen. Ze kunnen aan de hand van filmpjes zien aan welke eisen hun zoon/dochter moet voldoen om door te kunnen stromen naar een volgend niveau. Met smileys houden de lesgevers de ouders op de hoogte van de vorderingen.
Communicatie
We houden korte lijnen. Voor alle administratieve handelingen en algemene vragen kan telefonisch of via de mail contact opgenomen worden met onze zwemcoördinator Henryke de Vries. Vragen of klachten betreffende het lesgeven worden in eerste instantie besproken met de lesgever zelf. Dit kan door na de zwemles de naam van de lesser en de vraag/klacht bij de balie door te geven, na het lesgeven wordt er dan onmiddellijk actie ondernomen door de lesgever. De vraag/klacht kan ook via de mail verstuurd worden, dan wordt deze door de zwemcoördinator  in behandeling genomen, dit is een iets langere weg. Kan de klacht niet opgelost worden door de ouder en lesgever, dan wordt de behandeling overgenomen en opgelost door de zwemcoördinator.
Licentie Zwem-ABC
We zijn bij onze zwemschool altijd erg bezig met het verbeteren van onze leerlijn (zwemscore), het lesgeven (intern overleg over en ervaren van nieuwe bevindingen), de communicatie naar ouders en leerlingen, veiligheid en hygiëne van de lesomgeving. De overgang naar de licentie Zwem-ABC zal voor jullie dan ook vrijwel geruisloos gaan.
Benieuwd naar het idee achter deze licentie? Lees meer via deze link 
Lees meer